Connect with us

ข่าว

กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

Published

on

เมื่อ14 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ล.ป./ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. มอบหมายให้ พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทุกวันอังคารประจำสัปดาห์(ครั้งที่ 3/2566) ผ่านระบบ VTC กับ ศอ.ปกป.ภาค 3 โดยมี พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.ศอ.ปกป.ภาค 3 เป็นประธานฯ ร่วมกับกลุ่มภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายเลขา ศอ.ปกป.จังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงกลุ่มจังหวัดที่มีวิธีการแก้ปัญหาต้นตอฝุ่นละอองในเขตเมือง ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.ศาลากลาง จ.ลำปาง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย