Connect with us

ข่าว

จิตอาสาช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชน บ้านนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Published

on

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/ 65 , รุ่นที่ 2/65 สังกัด กองพลทหารราบที่ 7 และจิตอาสาพระราชทาน มทบ.32,จิตอาสา ร.17/2 ,ชป.กร.มทบ.32

นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 3 คัน ร่วมกับเทศบาลลำปางหลวง โดยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน และประชาชาชนจิตอาสา นำน้ำประปาสะอาดแจกจ่ายให้ประชาชนบ้านนางเหลียว อำเภอเกาะคา จำนวน 60,000 ลิตร ลงในแทงค์น้ำของหมู่บ้านที่มีความต้องการใข้น้ำ อุปโภค-บริโภคกว่า 400 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้แจกจ่ายระบบประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ ตลอดจนปริมาณน้ำในแม่น้ำวังค่อนข้างตื้นเขิน จากการบริหารจัดการน้ำให้ใช้ได้ระยะยาว โดยการช่วยเหลือดังกล่าว สร้างความสุขเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยทหารที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน ภ้ยแล้ง แต่เราไม่แล้งน้ำใจ