Connect with us
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สังคมทำงาน
Podcast1 ปี ago

สังคมการทำงาน-ชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังจบการศึกษา | Brickinfo Podcast: ต๋าถามป๋าตอบ EP.03

ตอนที่เราจบการศึกษาม...

ต๋าถามป๋าตอบ

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
สมัครงานต้องทำตัวอย่างไร สมัครงานต้องทำตัวอย่างไร
Podcast2 ปี ago

เด็กจบใหม่ ไปสมัครงานต้องทำตัวอย่างไร ? Podcast: ต๋าถามป๋าตอบ EP.02

เริ่มต้นชีวิตการทำงาน อย่างไร เริ่มต้นชีวิตการทำงาน อย่างไร
Podcast2 ปี ago

เด็กจบใหม่ เริ่มต้นชีวิตการทำงาน อย่างไร ? | Brickinfo Podcast: ต๋าถามป๋าตอบ EP.01

    ผู้สนับสนุน

เรื่องราวที่น่าสนใจ