Connect with us

Brickinfo Idol Artist Podcast

Brickinfo Podcast : EP.01 วิกฤต “ไอดอลไทย” กับ COVID-19 จะผ่านพ้นไปอย่างไร ?

Published

on

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้เราต้องเว้นช่องว่างทางสังคมและงดเจอกันสักพัก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อวงการไอดอลโดยตรง เนื่องจากไม่สามารถจักงาน ขายสินค้า หรือแม้กระทั่งทำการแสดงได้ ทุกวงมีค่าใช้จ่าย ต้องอยู่รอด วงไอดอลไทยตอนนี้เป็นอย่างไร หลังจากนี้จะไปในทิศทางไหนท่ามกลางวิกฤต COVID-19 จากมุมมองของทั้งตัวแทนแฟนคลับ ผู้จัดงาน และผู้บริหารวง ใน Brickinfo Idol Artist Podcast

Continue Reading
Advertisement