Connect with us

ข่าว

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินงาน โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรตินั้น เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ในที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย
โดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้

ในการจัดโครงการในวันนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลแห่งวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงอุดมด้วยพระพลานามัย ปราศจากโรคาพาธ ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล และสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า ของเหล่าพสกนิกร ตลอดกาลนิรันดร์

Continue Reading
Advertisement