Connect with us

ข่าว

บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้องขอความเป็นธรรมผ่านศดธ.จ.กำแพงเพชร หลัง อคส.ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้าไม่ชำระหนี้ค่าเช่าคลังสินค้ากว่า 6 ปี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกรณี องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้าไม่ชำระหนี้ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าแรงกรรมกร เนื่องจาก อคส. กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 ได้รับมอบข้าวสารจากโรงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด แต่ อคส.มิได้จัดทำหนังสือสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง A1 และหลังA6 ให้แก่บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ไว้เป็นหลักฐานและบ่ายเบี่ยงมิได้ทำบัญทึกต่อท้ายสัญญาเช่าคลังสินค้า หลัง 13 และคลังสินค้าหลัง 2 ให้แก่บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบ และทำให้บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,461,325 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท) ซึ่งบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ทวงถามแต่ อคส.เพิกเฉยมาโดยตลอด นอกจากนี้ทางอคส.ยังได้นำข้าวบางส่วนจากคลังสินค้า หลัง A1 ซึ่งเป็นข้าวเน่าที่ไม่ได้มีการดูแลรักษาคุณภาพข้าว มากองไว้ที่หน้าคลังสินค้า ประมาณ 20,000กระสอบ นอกจากไม่ได้รับการดูแลคุณภาพข้าวแล้ว ยังกีดขวางพื้นที่การทำงานของบริษัทอีกด้วยเพื่อให้การแก้ปัญหากรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดย นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวแทนของผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส.โดยมีนายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ทางฝ่ายบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆในที่ประชุม พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลของทางฝ่ายตัวแทนองค์กรคลังสินค้า เพื่อรายงานผลการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ผู้เกี่ยวข้องระดับสูงได้รับทราบ เช่นสำนักงานอัยการสูงสุด องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการเร่งรัดการแก้ปัญหาในทางสัญญาลงนาม การเบิกเงินให้ผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังขอสงวนสิทธิ์ ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าเช่าคลังสินค้า จะไม่ยินยอมให้นำข้าวออกจากบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดซึ่งปัญหาดังกล่าวทางผู้ประกอบการยังหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นไปได้ในการหารทางที่สำเร็จด้วยดี เพราะทางองค์การคลังสินค้ามีเงินสำรองในเรื่องนี้อยู่แล้ว และทราบว่าทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายการระบายข้าวที่มีปัญหานี้ให้หมดไปภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ต่อไป

Continue Reading
Advertisement