Connect with us

ข่าว

นายกสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานเขต9. เดินทางไปร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคกว่า300 ชุด

นายกสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานเขต9. พร้อมคณะเดินทางไปร่วมงานของมูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์(ฮ่งเต็กเซี่ยงตึ้ง)จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นปีแรก มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคกว่า300 ชุด.

Published

on

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562. มูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ นำโดยนายณัฐกิตติ์ เพียรประดิษฐกุล และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมถึงสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หรือพิธีมหาทานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ณอาคารมูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัชประจันเขตต์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขามน่ยบาลสุวรรณสารารักษ์ ตัวแทนจากเทศบาลตำบลศรีพนมมาศศาลเจ้าซำป้อฮุกตี้งชลบุรี มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน สมาคมนพรัตน์พรกุศลเชียงใหม่ ข้าราชการหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานเขต9. พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินสงเคราะห ์และร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้กว่า 300 ชุด ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ของมูลนิธิการกุศลอุตรดิดต์ จัดขึ้นเป็นปีแรก ปฏิบัติสืบทอดมานาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิต บรรพชนเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายให้ได้รับบุญกุศล และมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ที่ขาดแคลนเพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

งานประเพณีทิ้งกระจาด ถือเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยการนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้น ทางมูลนิธิจะรวบรวมสิ่งของและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน และได้นำมอบองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิฯได้มอบพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือสีทอง ให้กับสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน โดยมีนายสุระโยธิน ธนะสุวัตถ ิ์รองประธานหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement