Connect with us

ข่าว

เกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมตัวขอชลประทานก่อสร้างท่อลอด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้ง

เกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมตัวขอชลประทานก่อสร้างท่อลอดเพื่อส่งน้ำทางการเกษตรบริเวณเหนือประตูน้ำชลประทานวังบัว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้ง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต 1// นายไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2// นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร// พันเอกพงษ์ธร นิพภยะ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร//นายเนรศ อินฑปัตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพนคร

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร โครงการชลประทานวังบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับข้อร้องเรียนและร่วมรับฟังพร้อมประชุมปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการก่อสร้างฝายชลประทานวังบัว บริเวณพื้นที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการที่ชลประทานวังบัว ได้จัดทำฝายน้ำชั่วคราวแม่น้ำปิงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทำให้ประชาชนตำบลเทพนครที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำปิงได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค

ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวนั้นมีผลทำให้ระดับน้ำต่ำลงกว่าเดิม และเปลี่ยนทิศทางของน้ำ เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจำนวนประมาณ 30,000 ไร่ หรือประชากรประมาณ 2000 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนตำบลเทพนครได้ประสานขอความช่วยเหลือกับเทศบาลตำบลเทพนคร และชลประทานวังบัวกำแพงเพชร มาโดยตลอด ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

Advertisement

ประกอบกับช่วงนี้ที่ได้มีการก่อสร้างประตูน้ำ บริเวณโครงการชลประทานวังบัวกำแพงเพชรขึ้นด้วยนั้น ในระยะเวลาเดียวกัน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจึงมีความประสงค์ให้โครงการชลประทานวังบัวกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลเทพนคร โดยการขอทำท่อลอดเหนือประตูน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเร็ว

โดยในที่ประชุมได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำที่กักเก็บและปล่อยไปตามคลองชลประทานวังบัว เกษตรกรตำบลเทพนคร เป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ต้นน้ำแต่กลับไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร แต่กลับปล่อยไปพื้นที่ปลายน้ำจนหมด

แม้จะมีการสร้างประตูระบายน้ำขนาดเล็กเพื่อผันน้ำเข้าคลองไส้ไก่ แต่ก็ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ เนื่องจากประตูระบายน้ำที่ชลประทานได้ทำไว้ มีระดับน้ำที่สูงกว่า ระดับน้ำที่ปล่อยในลำคลอง และเมื่อมีการปิดประตูระบายน้ำเพื่อก่อสร้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำใหม่ เกษตรกรจึงยิ่งไม่มีน้ำใช้หนักไปกว่าเดิม

จึงอยากให้มีการสร้างท่อลอดจากระดับเหนือประตูระบายน้ำที่จะทำใหม่ ส่งไปยังประตูระบายน้ำเดิม เพื่อจะได้มีน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเทศบาลตำบลเทพนคร ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเสียค่าสูบน้ำจากเกษตรกร ที่สำคัญจะไม่เกิดปัญหาการแย่งน้ำกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำอีกด้วย

Advertisement

โดยในที่ประชุมได้พูดคุยเสนอนโยบายและวิธีการต่างๆจนได้ข้อสรุปตามที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำร้องขอ โดยจะรับข้อเสนอดังกล่าว ไปพิจารณาปรับแก้ไขแบบในการก่อสร้างเพื่อที่จะเร่งดำเนินการให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เร็วที่สุด

Continue Reading
Advertisement