Connect with us

ข่าว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวร ให้แก่สุนัขและแมวด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายภิเษก โรจนวิภาต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ โดย นายอนุชา ใจเสน ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายวิรุธ สาระกุล

เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย นางภคพร สดสวย รองนายกฯ นายธนาวุฒิ หอมขจร เลขานุการ นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล นายชัยเชษฐ์ มะยาระ สัตว์แพทย์อาวุโสฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข และแมวด้อยโอกาส ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว

จุดประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข และแมวจรจัดในพื้นที่ ลดปัญหาความเดือดร้อนจากการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลช่อแฮ ในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวร ให้แก่สุนัขและแมวด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาทำหมันจำนวนมาก

Advertisement
Continue Reading
Advertisement