Connect with us

ข่าว

อุทัยธานี จนท.ห่วงชาวบ้าน!!เร่งลงทะเบียนเกษตรกร ให้ถูกต้อง หวั่นได้รับผลกระทบตามมา แล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : สำเนา ทองศรี ผู้สื่อข่าวอุทัยธานี

เมื่อเวลา 10.00.น.ของวันที่ 06 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ พื้นที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายเสน่ห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ นายอำเภอทัพทัน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน ชาวเกษตรกร ในเขตอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี เร่งเชิญชวนชาวบ้านมาลงทะเบียนเกษตรกรให้ถูก ต้อง หวั่นถูกตัดสิดในการช่วยเหลือของภาครัฐ

โดยนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นห่วงชาวบ้านในเรื่องของการลงทะเบียนเกษตรกร อยากให้ชาวบ้านชาวเกษตรกร มาลงทะเบียนให้ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาจ.อุทัยธานี การลงทะเบียนเกษตรกรพัฒนาขึ้นมา 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนที่เหลือยังติดปัญหาของชาวเกษตรกรบางท่าน ที่ยังไม่กล้า มาร่วมลงทะเบียนเนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งหวั่นกลัว คิดไปถึงเรื่องของการเสียภาษี จึงทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความกลัว จนขาดสิทธิของการเข้าถึง และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐด้วย จากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัต อุทกภัย อัคคีภัยต่างๆ ทำให้ภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่มาลงทะเบียน และเป็นปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้การลงทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้องแล้ว ยังได้ประโยชน์ และยังทำให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงนาไร่ได้ ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืช การกระจายของผลผลิต โดยนำข้อมูลของการลงทะเบียนนั้น ไปซ้อนทับกับประกาศของกรมอุตุที่จะเกิดจากพายุเข้าและระบบน้ำของชลประทาน และระบบแผนที่ดาวเทียม เพื่อให้หน่วยงานนั้นสามารถเล็งเห็นได้ว่า มีพื้นที่ ตรงไหนบ้าง ที่มีโอกาศความเสี่ยง จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องชาวเกษตรเฝ้าระวังได้

จากการสอบถามนายเสนห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ เร่งดำเนินการให้ชาวบ้านเกษตรกร เร่งมาลงทะเบียน โดยภาพรวมเวลานี้ จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาได้เจอสภาพอากาศ จากสภาวะแล้งเป็นอย่างมาก ทางหน่วยงานของเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี จะเร่งประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงตามชุมชนในหมู่บ้าน เพื่ออยากให้ชาวบ้านมาร่วมลงทะเบียน และอยากให้ ได้เข้าถึง จากการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างถูกต้องดังกล่าว

Continue Reading
Advertisement