Connect with us

ข่าว

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา น้อมกราบในเมตตาหลวงปู่โอภาส โอภาโส วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

Published

on

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. พล.ต.พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ชุด ชป.กร.ประจำอำเภอ ชุดที่ 5 เดินทางไปกราบนมัสการในเมตตาของ พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ด้วยเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เคยถวายกรรมฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห้วงวันที่ 26 – 28 มิ.ย.64 ณ พระบรมมหาราชวัง และท่านยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จนทำให้วัดจองคำได้รับยกย่องจากมหาเถระสมาคมให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัด” ในการนี้ได้นำ แพทย์จิตอาสา 904 พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถวายการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมได้ถวายด้านปัจจัยและสิ่งของต่างๆ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม ชุดยาสามัญ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง เป็นการร่วมสืบทอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อไป

Continue Reading
Advertisement