Connect with us

ข่าว

”โครงการอบรมเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรับสังคมสูงวัย“

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรับสังคมสูงวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรับสังคมสูงวัย มุ่งหวังให้การรวมตัวกันเป็นชมรมที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือตัวเอง ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวมผู้สูงอายุต้องไม่เป็นภาระ ต้องเป็นพลังของสังคม เมื่อรวมกันเป็นชมรมแล้ว ก็ต้องสร้างขมรมให้เข้มแข็ง เพื่อคงอยู่ของชมรมผู้สูงอายุต่อไป การฝึกอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคททรียา โรมแรมฟารยเดย์ ชั้น 4 จังหวัดอุตรดิตถ์

Continue Reading
Advertisement