Connect with us

ข่าว

โควิดแพร่ “ยังไม่หยุด” มีให้ลุ้นตลอด ล่าสุดพบอีก 24 ราย อ.สูงเม่นฯ ต.หัวฝาย “บูรณาการ” ทำงานหนักรุกคัดกรองต่อเนื่อง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า จังหวัดแพร่ ยังพบจาก 4 อำเภอ ทั้งหมด 24 ราย สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565 รายละเอียดและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละตำบล หมู่บ้านตามตารางที่แนบ ยังคงเฝ้าระวังในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อไป ป้องกันตนเองให้ดี ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ ในส่วนสถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ที่อําเภอสูงเม่น เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 30 มกราคม 2565 นายสําราญ โด่งดัง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 12 ต.หัวฝาย, นายเดวิทย์ จริงแล้ว ผช. พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย กวาวสิบสาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นางสาวโชติกา ธนโชติวานิช พนักงานบริการ ได้ตรวจATK. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซํ้า 2 ราย มีผลบวก 1รายจึงแนะการปฏิบัติตัว ดูแลตัวเองตามอาการเป็นเบื้องต้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19จังหวัดแพร่ ในส่วนของประชาชนชาวแพร่ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่หยุดนิ่งยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแทบทุกอำเภอ ซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีการกำชับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการเข้มงวดกวดขันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมมีการเฝ้าระวังป้องกันป้องกันตนเอง ในเบื้องต้นให้ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่สำคัญที่สุดต้องฉีดวัคซีนให้ครบด้วย

Advertisement

สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณา โควิด เป็นโรคประจำถิ่น 1. ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน 2. อัตราป่วยตายน้อยกว่า ร้อยละ 0.1 3. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 10 4. กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส มากกว่าร้อยละ 80

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลาโหม มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ การต่างประเทศ การท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ UHOSNET โรงพยาบาลเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กรอิสระ เข้าร่วมการประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ คงที่เฉลี่ยวันละ 7,000-9,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Omicron ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ทำให้มีผู้ป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตลดลง ซึ่งมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ยังสามารถควบคุมป้องกันโรคได้ดี ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้หารือใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1)เห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น (endemic disease) โดยมีหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย/วัน อัตราป่วยตาย น้อยกว่าร้อยละ 0.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 10 และประชาชนมีภูมิต้านทานเพียงพอ กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้วัคซีนอย่างน้อย 2 โดส มากกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น ซึ่งหากสถานการณ์เหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงสาธารณสุขจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และ 2) เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด และวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีความจำเป็น
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูล COVID19

ในส่วนสถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. ผู้ป่วยยืนยัน 375,007,587 ราย กลับบ้านแล้ว 296,234,566 ราย ยังรักษาใน รพ.73,092,074 ราย เสียชีวิต 5,680,947 ราย
ที่มา: #ไทยรู้สู้โควิด
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Advertisement

Continue Reading
Advertisement