Connect with us

ข่าว

สุโขทัย ตรวจเชิงรุก ชาวตลาดสดเทศบาลหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดหลายราย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ฤดี ธนวณิชย์วรชัย ผู้สื่อข่าวสุโขทัย

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ทุกคนที่ประกอบกิจการค้าขายในตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดวัดคูหาสุวรรณและตลาดไตรรัตน์ ล่าสุดมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดสาธารณเทศบาล 2 อีก 1 ราย จึงมีความจำเป็นต้องทำการตรวจหาผู้สัมผัสเสียงสูงที่อาจติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทุกแห่ง ประกอบไปด้วย ตลาดสาธารณะเทศบาล 1-2 ตลาดโต้รุ่ง และผู้ค้าขายตามริมฟุตบาต ริมถนน ทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ซึ่งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงลูกจ้างประจำร้านค้า คนรับจ้างเข็นส่งของในตลาด ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย หากพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกจ้างร้านใดไม่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำเป็นที่จะไม่อนุญาตให้ทำการค้าขายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและตลาดโดยรอบ และเพื่อเป็นการคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วต่อไป โดยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาบริการตรวจหาเชื้อด้วย การตรวจ ATK เชิงรุก เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โดมโรงเรียนวัดไทยชุมพล เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายโควิด-19

สำหรับดารตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าและคนงาน ในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง มีพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความรวมมือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันเป็นจำนวนมากกว่า พันคน ซึ่งพ่อค้าแม่ค้า ที่ผ่านการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ ทางเทศบาลจะมีใบรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะเดินทางเขข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดของเทศบาลทุกแห่ง

Advertisement