Connect with us

ข่าว

สุโขทัย การไฟฟ้าจัดกิจกรรม “รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร” เพื่อดำเนินการนำระบบไฟฟ้าลงดิน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ฤดี ธนวณิชย์วรชัย ผู้สื่อข่าวสุโขทัย

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร” โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอภิชชัย อภิญญาลังกร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยกล่าวต้อนรับ นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีกล่าวขอบคุณ นายนายประจวบ ตรงต่อกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้ประกอบการสายสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับ โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการนำระบบไฟฟ้าลงดิน ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 4,300 ล้านบาท โดยจังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 49 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ลดจำนวนการเกิดไฟฟ้าดับ ปรับปรุงภูมิทัศให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”เป็นโครงการที่กระทรางมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้มีการคัดเลือกเส้นทางภายในจังหวัด 1 สาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกเส้นทางถนนจรดวิถีถ่อง ตั่งแต่ช่วงหอนาฬิกา มาจนถึงวัดไทยชุมพล ระยะทางไปกลับประมาณ 1,200 เมตร ในการดำเนินการ จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและส่วนของพื้นที่ก็คือเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และในเครือข่ายของกิจการที่เกี่ยวกับ การสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทเอกชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมด้วยช่วยกัน

Advertisement

สำหรับการดำเนิน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็ถือว่าในส่วนที่ลงใต้ดิน ได้ทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนที่จะเป็นการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ Kick Off คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณเดือนมิถุนายนก็จะแล้วเสร็จ ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ นั่นก็คือความมั่นคงของ ระบบการไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมี ปัญหา เรื่องของ ปัญหาสาธารณภัย โดยเฉพาะเรื่องของวาตภัย อุทกภัยซึ่งจะมีส่วนหนึ่งที่ ได้รับ ผลกระทบ อีกส่วนหนึ่งที่จะได้คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงาม และที่สำคัญเลย ผลกระทบจากสัตว์โดยเฉพาะนกที่มักจะมาเกาะบริเวณสายไฟฟ้าทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าลงดิน ประชาชนชาวสุโขทัย ก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

นายสุชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังกล่าวอีกด้วยว่า ในขณะนี้ทางจังหวัดสุโขทัย ได้เสนอของบประมาณ เพิ่มเติมในส่วนที่จะ ขยายเส้นทางการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน โดยเสนอเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือตั้งแต่หอนาฬิกาไปจนถึงสะพานพระร่วง และตั้งแต่วัดไทยชุมพลต่อเนื่องไปจนถึงอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และจากหอนาฬิกาไปจนถึงแยกโค้งอินทรีย์ รวมเป็น 3 สายด้วยกันซึ่งงบประมาณที่ประมาณการไปประมาณ 150 ล้านบาท