Connect with us

ไม่มีหมวดหมู่

กำแพงเพรช จัดกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จัดกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการงานชุมนุม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมกองลูกเสือสำรองถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช 1916 (พ.ศ.2459) โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 8 ปี ขึ้นไป เข้ามาฝึกอบรมเพื่อให้ลูกเสือสำรอง รู้จักปรับตัวเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย โดยเริ่มเรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ร่วมมือกันทำงานในกองลูกเสือสำรอง ซึ่งเรียกว่า แพ็ค ท่านลอร์ดเบเดน โพเอลล์ ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกได้นำนิยามเรืองป่าดงพงพี่ของรัดยาร์ด คลิปปิ้ง มาเล่าให้เด็กฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เด็กรู้จักคิด รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ และรู้หน้าที่ของตนเอง สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเป็นกองแรง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 ซึ่งในโอกาสปี 2562 เป็นปีครบรอบการก่อตั้งกิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทยมาครบ 61 ปี จึงถือเป็นโอกาสดี ประกอบกับเป็นปีมหามงคลสมัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงริเริ่มให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติเป็นครั้งแรกขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพบูรณาการความร่วมมือจัดงานชุมนุมร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ส่วนราชการ กำหนดสถานที่ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัด