Connect with us

ข่าว

เกษตรกร 2 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำทำนา วอนแก้ไขท่อระบาย ส่งน้ำเข้านาปลายน้ำโดยด่วน

เกษตรกร 2 หมู่บ้าน ตำบลห้วยยั้ง พรานกระต่าย ขาดแคลนน้ำทำนา ข้าวกำลังจะแห้งตาย วอนแก้ไขท่อระบายน้ำให้อยู่ระดับก้นคลอง ส่งน้ำเข้านาปลายน้ำโดยด่วน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

หลังจากในปีนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ในเขตอำเภอพรานกระต่าย ประสพปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา ทำให้นาข้าวแห้งแล้ง และเริ่มแห้งตายในบางราย ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการผู้ใช้น้ำ ได้ขอใช้น้ำจากชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ใช้น้ำร่วมกัน โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แต่ปรากฏว่า การระบายน้ำประสพปัญหาคลองระบายน้ำตื้นเขิน และท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำในลำคลอง ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ไหลน้อย ไม่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ จึงได้รวมตัวกันขอความอนุเคราะห์ ให้ท้องถิ่น แก้แบบการวางท่อ โดยเร่งด่วนให้กับเกษตรกรทั้ง 2 หมู่บ้าน ให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร

หลังจากมีการร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2 ตัวแทนจากชลประทานกำแพงเพชร เทศบาลตำบลเขาคีริส ศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทหาร ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่ใช้น้ำจากคลองตาหยิง คลองชลประทานที่รับน้ำจากคลองชลประทานท่อทองแดง ซึ่งมีการขุดลอกไป ในปี พ.ศ.2559 ให้ลำคลองมีความกว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 1 เมตร เพื่อระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว

แต่ปรากฏว่าเข้าสู่ฤดูแล้ง ระดับน้ำในคลองลดต่ำลง ไม่สามารถระบายไปยังพื้นที่การเกษตรได้เนื่องจากการวางท่อดังกล่าว สูงจากระดับน้ำในคลองทำให้เป็นปัญหาต่อเกษตรกร จึงได้ขอให้มีการแก้ไขดังกล่าว

Advertisement

หลังจากทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน โดยทางอบต.ห้วยยั้งจะเร่งประสานไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไขวางท่อระบายน้ำอีกหนึ่งจุด ในระดับที่สามารถระบายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรที่อยู่ปลายน้ำ ให้มีน้ำในการทำเกษตรทันที