Connect with us

ข่าว

ปราจีนบุรี สืบสานแห่เทียนพรรษาประกวดธิดาเทียน!

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ชัชวาลย์ ศิริปิน ผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันนี้ 17 กค. 62 เวลา10.30 น.ที่วัดศรีบุญเรือง (บ้านเลียบ) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี นายวัลลภประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา และประกวดธิดาเทียน โดยอบต.เมืองเก่าโดย นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้วนายกอบต.ร่วมกับบ้านวัดและโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางมัลลิกาหงษ์มัง ประธานสภาวัฒนธรรม ต.เมืองเก่าเป็นผู้กล่าวรายงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ของอบต.เมืองเก่า ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีส่วนร่วมของชุมชนของตำบลเมืองเก่า และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่คู่กับชาว ต.เมืองเก่าตลอดไป การประกวดธิดาเทียนของทุกปีนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีประกวดความสวยของลูกหลานในชุมชน ฝึกให้มีความกล้าแสดงออก ในการแต่งกายด้วยชุดไทยมารยาท สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบมาแสดงให้คนรับรู้ซึ่งหลักการในการประกวด โดยหลักการให้คะแนน ความงามของใบหน้า 25 คะแนนรูปร่างผิวพรรณ 25คะแนน การแต่งกาย20 คะแนน ท่วงทีกิริยา20 แคะแนน และสติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ 10 แคะแนนรวม100 คะแนน กรรมซึ่งคณะกรรมการตัดสินมาจากครู 3 ท่านใครได้คะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะจะได้สายสะพายพร้อมมงกุฎและเงินดสด3,000 บาทไปครอง ดญ.ดาราลักษณ์ มากสิน อายุ14 ปีจาก ม.8 วัดบ้านไผ่หนึ่งในผู้เข้าประกวดธิดาเทียนกล่าวว่า ในการเข้าประกวดธิดาเทียนครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน การเข้าประกวดจะชนะหรือไม่อยากให้ชุมชนร่วมสืบสานประเพณีนี้ต่อไป…