Connect with us

ข่าว

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันรัฐวาหกิจไทย ประจำปี 2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566
โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกล่าวคำถวายราชสุดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 จึงได้ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของทุกปี เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบไป

ในการนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

Advertisement
Continue Reading
Advertisement