Connect with us

ข่าว

ลำปาง- จิตอาสาห่วงใย ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

Published

on

กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา โดย ร้อยเอกพิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ค่ายประตูผา) จัดกำลังพลฯ ( จิตอาสาพระราชทาน ) จำนวน 3 นาย เพื่อมาร่วมบริจาคเลือดต่อชีวิตให้กับ คุณลุงสุข ชะนะฟู อายุ 74 ปี เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและภาวะโลหิตจาง ซึ่งต้องการเลือดกรุ๊ป A เป็นอย่างมาก

ในการนี้ทางญาติของผู้ป่วยรู้สึกขอบคุณ ร้อยเอกพิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ค่ายประตูผา) และทหารจิตอาสาพระราชทานทุกนาย ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และนำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และการขอบคุณ ทหารจิตอาสาพระราชทาน ทุกนาย ที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างดีเสมอมา

Continue Reading
Advertisement