Connect with us

ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์ฯร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

รร.ปรินส์รอยแยลส์ฯพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ทรงวุฒิ ทับทอง ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ชนิดต่าง นำความรู้ประสบการณ์ไปประกอบการเรียนการสอน

เพิ่มทักษะเป็นการปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคตควบคู่ไปกับการมาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้มีความรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีพี่ๆวิทยากรจากสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่า นอกถิ่นอาศัย ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมหมีแพนด้าคู่ขวัญช่วงช่วงและหลินฮุ่ย

พร้อมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล บนยอดดอย อุโมงค์ปลาใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในพื้นที่เชิงดอยสุเทพอันงดงาม

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

Advertisement

โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพของเยาวชนและครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณาการความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ในสวนสัตว์ จ.เชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย.