Connect with us

ข่าว

พังงา-พาณิชย์จังหวัดพังงาจัดงาน SEAFOOD MARKET @ PHANGNGA :ยกเล ขึ้นบก ขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่

Published

on

เมื่อเวลา17.30 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “SEAFOOD MARKET @ PHANGNGA :ยกเล ขึ้นบก”กิจกรรมจำหน่ายอาหารซีฟู้ดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอาหารสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่น และอัตลักษณ์จังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงให้เพิ่มขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.-20.00 น.

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ภานในงานมีผู้ประกอบการอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูปและสินค้าอื่น ๆ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 40 บูธ และจัดให้มีการส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานฯ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ น้ำมันพืชปาล์ม น้ำตาลทรายและไข่ไก่ ให้กับประชาชน กิจกรรมแข่งการกินอาหารทะเล พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทุกวัน ๆ ละ1รอบ และมีกิจกรรมดนตรี หรือการแสดงอื่น ๆ มาแสดงในระหว่างจัดงาน วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม กิจกรรมนี้จะทำให้สินค้าอาหารทะเลของจังหวัดพังงา เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเข้าถึงตลาดผู้บริโภค ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สอดรับกับสถานการณ์ การส่งเสริมการตลาดยุคใหม่แบบ New Normal สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการอาหารทะเล รวมทั้งชาวประมงพื้นถิ่น และเป็นการเชื่อมโยงขยายตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม มีแนวโน้มทำให้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน

Continue Reading
Advertisement