Connect with us

ข่าว

ศาลปกครองกลางนัดชี้ชะตาตัดสินคดีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 7 ก.ค.นี้

Published

on

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 580/2564 ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการคัดเลือก

นางสาวปะราลี เตชะจงจินตนา ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คำแถลงของตุลาการในวันนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ และการดำเนินการในวันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนตามปกติของศาลฯ ซึ่งผลจะเป็นอย่างไร ต้องรอวันนัดฟังคำพิพากษาของศาลฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ และศาลฯ ไม่ได้ขอเรียกสอบพยานหรือขอหลักฐานเพิ่มเติมกับทั้ง 2 ฝ่าย เพราะสิ้นสุดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ยกเว้นแต่จะมีขอเท็จจริงใหม่

โดยตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการ ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ซื้อและยื่นเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย

Advertisement