Connect with us

ข่าว

นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายกจัดพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวนครนายก

เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารธนชาต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่ามในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดให้มีงานประเพณีหล่อเทียนพรรษามาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นพีการที่กระทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลและพุทธศาสนิกชาวไทย ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ คือเมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะเข้าอยู่ประจำในอารามมิให้เที่ยวจาริกไปในที่อื่น การเข้าพรรษา ภิกษุสงฆ์จะต้องมีการสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้าค่ำ ในการนี้จะตัองมีการจุดเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นกุศลทาน และปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองนครนายก จึงกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที 10 กรกฎาคม 2565 รวมเป็น 10 วัน โดยจัดตั้งปะรำพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณด้านหน้าธนาคารธนชาต สาขานครนายก เพื่อให้ประชาชนร่วมกันหล่อเทียนพรรษา และบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญ และสำหรับเทียนที่หล่อเสร็จแล้วส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆที่สนใจนำไปตกแต่ง และถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครนายกต่อไป ส่วนที่เหลือเทศบาลจะนำไปถวายวัดภายในเขตเทศบาล จำนวน 12 วัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ต่อไป ..

Advertisement
Continue Reading
Advertisement