Connect with us

ข่าว

นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เร่งแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

Published

on

เมื่อวันที่ 3 กย 64 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง มอบบัตรประชาชนให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามโครงการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.น.ส.ฟาริดา กุลสัน อายุ 49 ปี เพิ่มขื่อเข้าบ้านเลขที่ 37 ม.8 ต.กะไหล
2 นายปฏิวัติ นิ่งราวี อายุ 29 ปี เพิ่มชื่อเข้าบ้านเลขที่ 51 ม.2 ต.คลองเคียน
3. นายจำเริญ พลีตา อายุ 49 ปี เพิ่มขื่อเข้าบ้านเลขที่ 13/2 ม.5 ต.กระโสม

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการปฎิบัติราชการที่สำคัญของกรมการปกครองด้านการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะทางบุคคล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่ไม่มีขื่อหรือรายการในทะเบียนโดยขาดหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติโดยการตรวจหาความสัมพันธ์ทางสารพันธุกรรม และจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้วยโอกาสในด้านการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กำลังเร่งขับเคลื่อนตามแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค 19 อีกทางหนึ่งด้วย

Continue Reading
Advertisement