Connect with us

ข่าว

แม่สาย เซตซีโร่ พ่นยาฆ่าเชื้อรถตู้สินค้าข้ามแดน ป้องกันโควิด-19

เชียงราย- ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง นำหน่วยราชการทุกภาคส่วนใน อ.แม่สาย ร่วมกับ หอการค้า ร่วมกันทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านช่องทางเข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า รถจะปลอดจากเชื้อ โควิด-19 อย่างเต็มที่ และในสัปดาห์หน้า คนขับรถตู้และขนส่งสินค้า จะต้องมีใบว่าผ่านการตรวจไวรัสโควิด-19 เรียบร้อย ถ้าไม่มีจะไม่ให้ขับรถ เป็นการเซตซีโร่(Set Zero) ตามที่รัฐบาลกำหนดทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างดี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวเชียงราย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 ม.ค.64 พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 (ผบ.ฉก.ม.3) กองกำลังผาเมือง ประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) อ.แม่สาย ,พ.ท.ปรีชา วงศ์สาขา ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3,พ.ต.ชัชวาลย์ เหาะหา หัวหน้าหน่วยประสานงาน ชายแดนไทย-เมียนมา หรือ TBC ฝ่ายไทย (ประจำ พื้นที่ 1) ,นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโส อ.แม่สาย,พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจ.เชียงราย,พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย ,นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย,นายแพทย์ ศิริศักดิ์ นันทะ ผ.อ.รพ.แม่สาย, นายนรุตม์ชัย แก้วสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย,ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย,น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย,เทศบาลตำบลแม่สาย,เทศบาลตำบาลแม่สายมิตรภาพ,ปศุสัตว์ อ.แม่สาย ส่วนราชการภาครัฐ , ภาคเอกชน และคนขับรถขนส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่สาย ร่วมกันทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านช่องทางเข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ณ คลังสินค้า สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย มี คนขับรถตู้และรถบรรทุกสินค้าแนวชายแดน อ.แม่สาย ที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นำรถ ราว 60 คัน มาทำความสะอาดเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในรถซึ่งคนขับจะเป็นคนเช็ดถู และจากนั้นจะขับผ่านรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ที่คิดค้นโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรถพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ 8 คัน พ่นใส่รถเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า รถจะปลอดจากเชื้อ โควิด-19 อย่างเต็ม

พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 (ผบ.ฉก.ม.3) กองกำลังผาเมือง ประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) อ.แม่สาย กล่าวว่าวัน เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในมาตรการการรักษาความสะอาดรถให้ปลอดไวรัสโควิด-19 และมีการร่วมกับสาธารณสุข จ.เชียงราย และ รพ.แม่สาย ตรวจหาเชื้อคนขับรถขนส่งสินค้าทั้งหมด ทำให้การป้องกันดูแลบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย มีความปลอดภัยและสร้างความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ตอนใน

จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นที่ที่ ศบก.ให้เป็นสีเหลือง เฝ้าระวังอย่างสูง แต่เราสามารถควบคุมการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ตอนใน ไม่ให้มีการลอบเข้ามาในพื้นที่ของเราได้ ซึ่งทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเของไวรัสโควิด-19 ทั้งในจังหวัด และแนวชายแดน ซึ่งทางภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือป้องกันเต็มที่ ฝากถึงคนขับรถขนส่งสินค้า การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เราทุกคนรู้กันมานานซึ่งประกาศให้ทราบกันมาเกือบปีแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด และการป้องกันการลักลอบหลบเข้าเมืองในห้วง 1 เดือนเศษที่ผ่านมา ตนมั่นใจว่าไม่มีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ และได้เปิดโอกาสให้คนไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน แสดงตนกับราชการเดินทางกลับประเทศในช่องทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง

Advertisement

นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโส อ.แม่สาย กล่าวว่ารถตู้ทุกคันจะต้องมีการฆ่าและเช็ดถูกทำความสะอาดสม่ำเสมอ และในสัปดาห์หน้า คนขับรถตู้และขนส่งสินค้าจะต้องมีใบว่าผ่านการตรวจไวรัสโควิด-19 เรียบร้อย ถ้าไม่มีจะไม่ให้ขับรถ เหมือนเป็นการเซตซีโร(Set Zero) ซึ่งทางอำเภอแม่สาย มีการดำเนินการตามมาตรการตามที่รัฐบาลกำหนด ทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการร่วมมือกันอย่างดี

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย กล่าวว่าโครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้รถตู้และรถบรรทุกสินค้าครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารถต่างๆที่ขนส่งสินค้ามีความปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และ มีการตรวจหาเชื้อกับคนขับด้วย โดยพื้นที่ชายแดน ให้ตรวจคนขับรถ 14 วันต่อครั้ง ส่วนรถสินค้าที่มาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงทางภาคตะวันออกให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน และมีด่านตรวจที่ อ.เวียงป่าเป้า อ.พาน อ.ป่าแดด ซึ่งหากไม่มีใบตรวจโรคจะเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงราย ไม่ได้ และภาคเอกชนพร้อมร่วมมือเต็มที่

นายใหม่ บุญทอง คนขับรถตู้ฝั่งไทย กล่าวว่า การที่หน่วยราชการและทหารกองกำลังผาเมือง จัดการฉีดยาฆ่าเชื้อในรถขนสินค้าครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้รถทุกคันมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งที่ผ่านมาทาง จนท.ก็กำชับให้คนขับรถมีการเช็ดทำความสะอาดพวงมาลัยรถ คันเกียร์ มือจับประตู และในรถ ที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อรักษาความสะอาด ตามนโยบายในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Advertisement
Continue Reading
Advertisement