Connect with us

ข่าว

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน เพื่อดูแล คุ้มครอง พะยูน และเตรียมจัดประชุม พะยูนโลก ในปีหน้าที่ตรังและกระบี่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : มโนธรรม ใจหาญ ผู้สื่อข่าวกระบี่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 16 ก.ค.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทับเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดและเพิ่มมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก(พะยูน) อย่างยั่งยืน เนื่องจากมีการตายของพะยูนจำนวน 15 ตัว จากค่าเฉลี่ยไม่เกิน 12 ตัว/ปี ส่วนใหญ่ตายด้วยเครื่องมือประมง ซึ่ง 5 ตัวล่าสุดที่พบซาก 4 ตัวมีการตายแบบเฉียบพลันเนื่องจากมีการดำรงชีวิตและกินอาหารตามปกติ แต่มีร่องรอยของการเคยถูกเชือกที่ผิวภายนอก ส่วนอีก 1 ตัว มีการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อก่อนตาย แต่ไม่พบค่าโลหะหนักที่แตกต่างไปจากปกติ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการเกยตื้นของพะยูนบ่อยมากขึ้น โดย พะยูน มาเรียมและยามีล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

การประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจากประมงจังหวัด สมาคมประมงจังหวัดกระบี่ นายอำเภอที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ พื้นที่แหลมหางนาค อ.เมือง ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา และตำบลบ่อม่วง อ.คลองท่อม ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแล้ว โดยพื้นที่ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนืองคลองได้มีการกันพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลจำนวน 26 ไร่ หน้าเกาะจำ ให้เป็นพื้นที่พิเศษ ห้ามเข้าทำการประมง

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการตายและการเกยตื้นของพะยูนจะดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น มีการดูแลพื้นที่แหล่งอาหาร การลดตระเวน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางประมง และผู้นำท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแล ระยะกลาง จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระยะยาว จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นการอนุรักษ์พะยูน ซึ่งจะดำเนินการประกาศเขตคุ้มครองที่ชัดเจนในระยะไม่เกิน 5 ปี อย่างไรก็ตามได้มีการประสานการปฏิบัติ ประสานด้านข้อมูล กับงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการป้องกัน การดูแลรักษากรณีพบปลาพะยูนเจ็บป่วยหรือเกยตื้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยในปี 2563 ได้เตรียมจัดการประชุมพะยูนโลก ที่จังหวัดตรัง และจะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement