Connect with us

ข่าว

ผบ.มทบ.๓๒ นำทหารผ่านศึกพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567

Published

on

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2567 องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญ ตลอดจนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 , กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และผนึกกำลังแห่งความจงรักภักดีของทหารผ่านศึกพื้นที่ลำปาง แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบ อนุสาวรีย์พระญาสุลวลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดองค์อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ผู้กล้าแห่งเมืองเขลางค์นคร ผู้ที่กอบกู้อิสรภาพ สถาปนาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่นครลำปางและหัวเมืองฝ่ายเหนือจนทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้ ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง หน่วยงานเอกชน ทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Continue Reading
Advertisement