Connect with us

ข่าว

อพท. ยกระดับคลองท่อม 1 ใน 3 แหล่งท่องเที่ยวไทย เป็น “สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 1 ใน 100 ของโลก”(Green Destinations Top 100 Stories 2023)

Published

on

ผู้สื่อข่าว : มโนธรรม ใจหาญ ผู้สื่อข่าวกระบี่.

วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก(2023 Green Destinations Top 100 Stories ) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นางสาวจอมสุรางค์ เฉลิมขวัญ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงาน กระบี่ โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

โดยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “พร้อมเดินเครื่องพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยชูกลไกมาตรฐานยกระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสู่สากล ดึงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระจายสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น นับเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นได้อย่างยั่งยืน

เป็นที่มาของความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย คือ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย พื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ “

Advertisement
Continue Reading
Advertisement