Connect with us

ข่าว

ลำปาง ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ฯ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการต้านภัยหนาว 2566

Published

on

ลำปาง_ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมกับชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง,บริษัท PT พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ฯ สำรวจอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เขตพื้นที่การศึกษา 3 อำเภอเมืองปาน เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการต้านภัยหนาว 2566 โดยการจัดกิจกรรม”สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2566” ต้านภัยหนาว ครั้งที่ 28 เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร.

ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมกับชมรมมวลชน ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง,บริษัท PT พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ฯ สำรวจอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เขตพื้นที่การศึกษา 3 อำเภอเมืองปาน เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการต้านภัยหนาว 2566 โดยการจัดกิจกรรม”สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2566” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยจะได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้ากันหนาว ซึ่งกำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในการนี้นางสาวดุจฤดี คำปันศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งและคณะครู ได้ให้การต้อนรับตัวแทนชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือและตัวแทนกลุ่มเครือข่ายชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง ที่ได้เดินทางมาสำรวจอาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ในโครงการต้านภัยหนาว 2566.

โดยนางสาวดุจฤดี คำปันศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กล่าวว่า “โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ไม่มีผู้อำนวยการ ไม่มีภารโรง โรงเรียนก่อตั้งมาทั้งหมด 85 ปี ถือว่ายาวนานมาก ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาหลักๆคือจำนวนครูไม่ครบชั้น ไม่ครบตามวิชาเอก ตามวิชาหลัก ไม่มีครูภาษาอังกฤษ ไม่มีครูภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาหลักที่สำคัญ แต่เราให้คณะครูของเราที่มีความชำนาญในวิชานั้นๆมาช่วยสอน ก็ทำให้เป็นทำให้ปัญหาบรรเทาบ้าง ส่วนปัญหาอื่นก็เป็นอาคารสถานที่เพราะว่าก่อตั้งเรียนมา 85 ปี อาคารสถานที่ต่างๆก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เช่น หลังคาอาคารเวลาฝนตกก็จะส่งผลให้ฝ้าเพดานชุ่มน้ำและมีน้ำหนักมากทำให้ฝ้าเพดานตกลงมา ซึ่งได้เกิดปัญหาตกมาแล้วหนึ่งห้องและได้ใช้งบประมาณเสนอแก้ไขไปบ้างแล้ว

อยากฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาช่วยเหลือและอยากให้มาช่วยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ให้ถูกจุดเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักด้วย ตามนโยบายของ สพฐ.และโรงเรียนต้องปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน ทางที่ผ่านมา สพฐ.ก็จะมีงบประมาณรายหัวมาให้นักเรียนตามจำนวนของนักเรียน ซึ่งในส่วนเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของเรา เพราะว่างบส่วนนี้เราต้องเอามาบริหารจัดการทุกอย่าง”

ด้าน นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลำปาง ตัวแทนชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “วันนี้ได้มาสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆในทุกปี ปีนี้เราจะจัดงานต้านภัยหนาวเป็นของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปาน ในลักษณะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สร้างมานานตั้งแต่ปี 2481 ซึ่งมีอายุการใช้งานของโรงเรียน 85 ปีแล้ว ซึ่งทางเราเห็นความสำคัญทางโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งว่าเราจะทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนนี้ ซึ่งในโรงเรียนนี้มีบุคลากรทางครู 6 ท่าน แล้วก็นักเรียนประมาณ 26 คน ก็เล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนว่าจะพัฒนาโรงเรียนให้ได้อย่างไรในพื้นที่นี้และพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนให้น่าอยู่และจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้ช่วยเหลือซึ่งกันภายในโรงเรียน เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกๆครั้งที่เราจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมา โดยกิจกรรมจะจัดในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีร่วมกิจกรรมได้ โดยจะมีการทาสีโรงเรียน และซ่อมแซมโรงเรียนด้วย”

สุดท้ายนี้ทางด้าน นางฟองคำ ทองชื่น ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 ตำบลเมืองปาน ได้กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีหน่วยงาน จิตอาสา ผู้ใหญ่ใจดี ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ได้มีโครงการต้านภัยหนาวมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งของเรา ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดปัจจัยหลายหลายอย่าง อย่างเช่น ตอนนี้มีคุณครูที่สอนไม่ครบชั้น ซึ่งทางแม่หลวงอยากได้ความช่วยเหลือตอนนี้คือ ตำแหน่งครูไม่ครบชั้น ที่มีปัญหากับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งของเรา ซึ่งทางคณะกรรมการ ทางคณะคุณครูต้องจัดกิจกรรมทุกปี หาทุนทรัพย์มาจ้างครูซึ่งทางโรงเรียนของเราต้องรับผิดชอบ จ้างบุคลากรครูมาสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งของเราให้ครบชั้นก็จะใช้งบประมาณต่อเดือนจำนวน 21,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งจ้างครูสามคน คนละ 7,000 บาท ก็รวมแล้ว 21,000 อีกตำแหน่งหนึ่งที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเรากำลังมีปัญหาและเดือดร้อนตอนนี้ก็คือไม่มีนักการ ภารโรง คุณครูของเราต้องช่วยกันในการจัดกิจกรรม เช่น ทำความสะอาดโรงเรียนตัดหญ้า เพราะว่าตอนนี้ทางแม่หลวงอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเรื่องงบประมาณในการจ้างครูหรือตำแหน่งครู ให้โรงเรียนของเราอยู่กับชุมชนตลอดไป เพราะได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน 85 ปีแล้ว และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและขอฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในเรื่องที่ได้ขอไปนะคะ”

Advertisement

ทั้งนี้สำหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือจะร่วมบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อสอบถามรายล่ะเอียดได้ที่เบอร์ 0987521270 คุณ เจตน์ หรือ อัมรินทร์ วะนะวิเชียร คณะกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ.

Continue Reading
Advertisement