Connect with us

ข่าว

แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมราษฎรพื้นที่สูงใช้หญ้าแฝกกันกัดเซาะลดปัญหาหน้าฝน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อ.สบเมย พร้อมด้วยนายยศพนธ์ บุญชาญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ส่งเสริมการปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านซื่อมื่อ ม.6 ต.สบเมย อ.สบเมย พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด เกษตรกร ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายปณต เจ็ยจู ปลัดอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้
1.เพื่อให้ชุมชนทราบถึงความสำคัญในการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง
2.เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน

Continue Reading
Advertisement