Connect with us

การเมือง

เลือกตั้ง อบต. 2564 เช็กรายชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เลยที่นี่

Published

on

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จะจัดขึ้นทั่วประเทศในวันอาทิตย์นี้ (28 พ.ย.) ผู้อ่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งที่เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

วิธีการก็ไม่ยากเลย หลังจากเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว จะมีกล่องให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่มค้นหา

จากนั้นจะมีข้อมูลขึ้นมาว่าให้ไปเลือกตั้งวันใด มีสิทธิ์หรือไม่ และไปที่หน่วยเลือกตั้งไหน สถานที่อะไร และอยู่ในลำดับบัญชีรายชื่อที่เท่าใด ซึ่งเลขลำดับบัญชีรายชื่อนี้ จะช่วยให้หาชื่อของเราได้ง่ายขึ้นเมื่อไปถึงยังหน่วยเลือกตั้ง

Advertisement

แต่ถ้าหากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ อบต. หรือไม่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิเลือกตั้ง ก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ส่วนวันเลือกตั้งนั้น เพียงแค่พกบัตรประจำตัวประชาชนไปใบเดียว ก็สามารถลงคะแนนได้แล้ว

Advertisement
Continue Reading
Advertisement