Connect with us

ข่าว

อธิบดีกรมชลประทาน กำชับ ทุกสำนักงานชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากช่วงฤดูฝน

เตรียมแผนจัดสรรน้ำ 5 แนวทาง ตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วรชล ฟักขาว ผู้สื่อข่าวชัยนาท
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 โดยมี นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้นวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 ซึ่งภายหลังจากการประชุม ได้ลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ เพื่อรับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำในห้วงที่ผ่านมา

โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในฤดูฝน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมในการประชุม ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้กำชับให้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ดูแลพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด เตรียมความพร้อม จัดสรรคน และทรัพยากร ในการดูแลบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ทั้งการกักเก็บน้ำ การซ่อมแซมดูแลอาคารบังคับน้ำและประตูระบายน้ำ รวมถึงอ่างเก็บน้ำทุกแห่งให้มีความพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะการจัดการผักตบชวา และวัชพืชที่ที่จะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน และจะต้องทยอยกำจัดไปตลอดช่วงฤดูฝน ป้องกันปัญหากีดขวางทางน้ำ นอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมพื้นที่สุ่มเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้พร้อม ทั้งเครื่องจักร และระบบการเตือนการเกิดอุทกภัย เบื้องต้นกรมชลประทาน ได้จำลองสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ 5 แนวทางตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 และมีพายุในช่วงเดือนสิงหาคมโดยอ้างอิงข้อมูลเทียบเคียงจากปี 2538 ที่มีลักษณะทางอุตุนิมยมวิทยาใกล้เคียงกัน

อธิบดีกรมชลประทาน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 ขณะนี้ดำเนินการได้ตามแผน โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8 ล้าน 1 แสนไร่ เพาะปลูกแล้ว 850,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของแผน โดยพื้นที่ทุ่งบางระกำ แผนเพาะปลูก 265,000 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 253,605 ไร่ คิดเป็นเป็นร้อยละ 96 ของแผน ส่วนในพื้นที่ 12 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้ทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement