Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและศูนย์ประสานงานข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวลำปาง 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ณ. ห้องประชุม คราแกรนด์บอลรูม. โรงแรมแพร่นครา ต.ในเมืองอ.เมือง จ.แพร่
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและศูนย์ประสานงานขายวิทยุสื่อสารเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประจำปี 62 โดยมี นายภานุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต31 หน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบการโทรคมนาคมผู้ใหญ่บ้าน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น รวมทั้ง หน่วยประสานงานที่ใช้ความถี่ร่วมกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ จ.แพร่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ซึ่ง จากสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ หรือภายในจังหวัดแพร่ มีความรุนแรง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากทราบผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สุขภาพอนามัย เกิดทัศนวิสัยไม่ดี เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความสูญเสียสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ในปัจจุบัน ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความเจริญก้าวหน้า แล้วมีบทบาทสำคัญในการส่งข้อมูล ข่าวสาร คิดถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ในสภาวะของการเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการสื่อสารทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการประสานงานเพื่อเป็นการป้องกันและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานกสทชให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้


ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่หน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบการโทรคมนาคมผู้ใหญ่บ้าน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น รวมทั้ง หน่วยประสานงานที่ใช้ความถี่ร่วมกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Continue Reading
Advertisement