Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “กำหนดจัดงาน” ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีฯ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาสประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

ซึ่งเป็นงานประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่มีการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันเปิดงานพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนศิลปวัฒนธรรมอำเภอ 8 อำเภอโดยมีขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ เวลา 16.15 น.

พิธีวางขันดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดฯได้แก่ พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองฯ ,รอยพระพุทธบาท,พระธาตุมิ่งเมือง และพระพุทธมิ่งขวัญเมือง ณ วิหารมิ่งเมือง จากนั้นเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานฯ โดยตลอดทั้ง 7 วัน (16 – 22 พ.ค.67) มีกิจกรรมประกอบด้วย นมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่า ของจังหวัดแพร่ณ.พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา ขบวนแห่ครัวตานหัววัด 5 หัววัด เคลื่อนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ มายังพระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยฯกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง มหสพสมโภช ชมการแสดงศิลปินนักร้องกิจกรรมตลาดจำหน่ายสินค้า และสวนสนุก

Advertisement

สำหรับเด็ก วันสุดท้ายของงาน 22 พ.ค.67 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชามีกิจกรรมประกอบด้วยเวลา 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยฯ เวลา 13.00 น. การสาธิตตุงล้านนา เวลา 16.00 น. กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา และเวลา 19.20น. พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

Continue Reading
Advertisement