Connect with us

ข่าว

“ผดุงศักดิ์ นันท์ชัย” ปธ.สภา อบต.นาจักร “สั่งปิดประชุม” เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาจักร

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เปิดประชุมสภา เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมี นายผดุงศักดิ์ นันท์ชัย ประธานสภา เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นางสาวบุญณภัส มะยาระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง และมีฝ่ายปกครองตำบลนาจักร โดยการนำของ นายสิทธิพร กาสกูล กำนันตำบลนาจักร
นายอุเทน สาริการินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และฝ่ายปกครองตำบลนาจักรเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1.ญัตติพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้ง
เป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) 4.2.ญัตติพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้ง
เป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
4 3.ญัตติพิจารณาการขอรื้อแท็งค์น้ำ ด้านข้างอาคารปฐมวัย ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลแพร่ (เดิมเป็นศูนย์อนุบาล 3 ขวบ สร้างโดยงบประมาณของ อบต.นาจักร) 4 4.ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง)4.5.ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัด)

ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้มีญัตติ 4.4 และ 4.5 เป็นญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ถึงงบประมาณกว่า 12 ล้านบาท ทั้งที่ นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้ป่วยและไม่สามารถมาทำงานได้กว่า 3 เดือนแล้ว ประกอบกับทางจังหวัดแพร่และทางอำเภอเมืองแพร่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่

Advertisement

นายผดุงศักดิ์ นันท์ชัย ประธานสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในเมื่อทางจังหวัดและทางอำเภอฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรมาแบบนี้ ส่วนทางคณะผู้บริหารฯ จะนำญัตติ 4.4 และ 4.5 เข้าสภา เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 นั้นมีข้อสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก ขอให้รอทางคณะกรรมการ ฯ มีการสอบให้แล้วเสร็จก่อน

ในส่วน นางสาวบุญณภัส มะยาระ ปลัดองค์การบริหารตำบลนาจักร ได้ขึ้นได้ชี้แจงกับสภาว่า สำหรับทางคณะผู้บริหารที่นำญัตติเข้าสภาในครั้งนี้น่าจะเป็นการสุ่มเสี่ยง ขอให้ทางรอทางคณะกรรมการที่ทางจังหวัดและอำเภอฯ มีการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน น่าจะเป็นในทางออกที่ดี

นายสิทธิพร กาศสกูล กำนันตำบลนาจักร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ทางคณะผู้บริหารควรจะฟังจังหวัดแพร่และอำเภอเมืองแพร่ ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาณาจักร ว่าจะทำงานได้หรือไม่อย่างไรนั้นอยู่ที่คณะกรรมการ

Advertisement

แต่ในเรื่องนี้ทางคณะผู้บริหารฯ ก็ยังมีความพยายามจะดันญัตตินี้ เข้าสภาให้ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางสภาฯ เกิดความวุ่นวายเนื่องจากว่าสมาชิกสภาฯ พยายามจะดันญัตติดังกล่าวเข้าสภาให้ได้ แต่ทางประธานสภาฯ ได้มีการสั่งปิดประชุมสภาไว้ก่อน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาจักร และให้รอทางคณะทำงาน ที่ทางจังหวัดแต่งตั้งมีการสอบคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรให้แล้วเสร็จเสียก่อน

Continue Reading
Advertisement