Connect with us

ข่าว

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กรมชลประทาน เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง และเกษตรกรชาวสวนลำไย เชียงใหม่-ลำพูน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 พร้อมด้วยโครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการชลประทานลำพูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน ปริมาณน้ำ 72,000 ลิตร เร่งช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้เกษตรกรชาวสวนลำไย เนื้อที่ทั้งหมด 3 แปลง 11 ไร่ ลำไย 262 ต้น พื้นที่ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และรับฟังปัญหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบรรเทาผลกระทบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ขณะเดียวกัน ทางด้าน นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเฉลิม คำป๊อก ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ผลการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง หมู่ 14 บ้านห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และพื้นที่สวนลำไย ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่เกษตรกรได้ร้องขอโครงการฯ เพิ่มปริมาณการส่งน้ำให้พื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่รับน้ำอยู่บริเวณปลายคลองปริมาณน้ำที่ส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของต้นข้าวและต้นลำไยที่กำลังติดผล

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้นำเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และมีมติปรับแผนเพิ่มการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ฝายห้องไทรและปลายคลอง 7R จากการลงพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำที่ส่งในพื้นที่เพียงพอและทั่วถึงต่อไป.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement