Connect with us

ข่าว

พะเยา วันวิสาขบูชาโลก” เดือน 8เป็งล้านนา ” ! แห่เข้าวัดเวียนเทียน ไหว้พระขอพร เจ้าตนหลวงอายุ 532 ปี พระคู่บ้านคู่เมืองใหญ่สุดล้านนา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปัณณวิทย์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวพะเยา

วันที่ 3 มิ.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในบริเวณวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย นั่งประทับกับพื้นดินองค์ใหญ่สุดของล้านนามีอายุ 532 ปีและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ประดิษฐานภายในพระวิหารวัดศรีโคมคำ โดยมีพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันเข้ามากราบไหว้ ขอพรสวดมนต์ทำวัตร เวียนเทียนและเที่ยวงาน แปดเป็ง ภายในบริเวณวัดพระเจ้าตนหลวงกันอย่างคึกคัก

พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา หรือองค์ใหญ่ที่สุดในแถบล้านนาไทย  หน้าตักกว้าง 16.00 เมตร สูง 18.00 เมตร เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่มาก นับตั้งแต่ก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้อายุได้ 532 ปี

พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในพระวิหาร วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี   พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา และจะมีงานประเพณีประจำปี ตรงกับ เดือน 8 หรือแปดเป็งหรือ วันวิสาขบูชาดังกล่าว

Advertisement