Connect with us

ข่าว

เทศบาลตำบลร้องกวาง ปิดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ผู้สูงอายุ)

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการ อบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ผู้สูงอายุ)

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวางให้ความสำคัญ กับทุกกลุ่มอายุ ในวันนี้ มีการอบรม อาชีพให้กับผู้สูงอายุ และวันนี้เป็นวันปิดการอบรม ฯ ทางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ผู้สูงอายุ) โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรม

Continue Reading
Advertisement