Connect with us

ข่าว

นายกเล็กหญิงคนแรกแม่ฮ่องสอนเดินหน้าปรับภูมิทัศน์พร้อมรับท่องเที่ยว Greenseason

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

นายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมดำเนินการขุดลอกลำน้ำเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวทาง หน้าบ้าน หน้ามอง รับการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ทีมงานกองช่าง ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยทำการขุดลอก เก็บขยะ เศษกิ่งไม้ใบริเวณใต้สะพานขัวเผือก เเละปลูกผักสวนครัวบริเวณรอบสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงของการท่องเที่ยวในฤดูกาล Green season ที่สภาพพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยความเขียวขจีของพันธุ์ไม้อีกด้วย

ทั้งนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และแนะนำการพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวทางการพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

Continue Reading
Advertisement