Connect with us

ข่าว

นทท.หลั่งไหล่ ร่วมพิธีเปิด “งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี พ.ศ.2566 ” 20 – 28 ม.ค. 66 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คุณเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มาเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2566 ” เริ่ม 20 – 28 มกราคม 2566 นี้ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโฮ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน มีพี่น้องชาวไทยพวน ประชาชนชาวแพร่ ร่วมเปิดงาน

สืบเนื่องจากประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีเก่าแก่ ของชาวไทยพวน ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้และยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านภาษาคือภาษาไทยพวน ที่ชาวไทยพวนใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวไทยพวนด้วยกัน และสามารถสื่อสารกับพี่น้องไทยพวนทั่วประเทศ จึงถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมด้านอาหารประจำถิ่น พิธีกรรมต่างๆ ที่ยังคงมีเสน่ห์ และส่วนสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยพวน ตำบลทุ่งโฮ้ง คือการผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ที่เป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้เป็นทึ่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

การจัดงานไทยพวนมีวัตถุประสงค์ดังนี้. 1.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนสำหรับการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน 3.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจและรับทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประวัติความเป็นมาของพี่น้องไทยพวน ผ่านซุ้มนิทรรศการของหมู่บ้านและชุมชนในตำบลทุ่งโฮ้ง 4.เพื่อให้เกิดความสมาน สามัคคี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตำบลทุ่งโฮ้งทุกหมู่บ้านและได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในจังหวัดและภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดกิจกรรม

Advertisement
Continue Reading
Advertisement