Connect with us

ข่าว

ผ้าไหมไทยพร้อมอวดโฉมให้ชาวโลก! 7-11 ธ.ค. นี้ ในงาน Thai Silk International Fashion Week 2022

Published

on

Thai Silk International Fashion Week

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้ดําเนิน โครงการแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 (Thai Silk International Fashion Week 2022)

Thai Silk International Fashion Week 2022 จะจัดในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. รอยัล พารากอนฮอล์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระ ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล

Advertisement

หลังจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทําให้มีอุปสรรคในการเดินทาง จึงไม่สามารถเชิญดีไซน์เนอร์จากนานา ประเทศเข้าร่วมงานได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย จึงได้เชิญชวนดีไซน์เนอร์ชั้นนําจากนานาประเทศกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ เพื่อทําการออกแบบและตัดเย็บชุดประจําชาติหรือชุดร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหม ไทยทั้งหมด

ในส่วนของประเทศไทยจะนําชุดผ้าไหมของนิสิต นักศึกษา ที่ชนะเลิศการประกวด โครงการ The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่ 4 เข้าร่วม

โดยในปีนี้นับเป็นการ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ที่ได้เชิญชวน คุณจิมมี่ ชู ผู้ออกแบบรองเท้าชื่อดังจากประเทศอังกฤษ คุณโรคอล บาโรคอล ห้องเสื้ออันดับ 1 จากประเทศอิตาลี และคุณคิม ดันฮา ผู้ออกแบบชุดเสื้อผ้า ให้แก่นักร้องวง Black pink ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตที่เข้าร่วมโครงการ โดยทาง โครงการได้มีการจัดส่งผ้าไหมไปต่างประเทศรวมแล้วกว่า 7,000 เมตร อีกด้วย

Advertisement

งานนี้จะมี การเดินแฟชั่นโชว์ วันละ 5 รอบโชว์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Fuแ Show โดยดีไซน์เนอร์จะออกแบบตัดชุดผ้าไหมเป็นคอลเลคชั่น จํานวน 12 ชุด
  2. Combine Show โดยดีไซน์เนอร์จะออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม จํานวน 6 ชุด และร่วมแสดงกับดีไซน์เนอร์ที่มาจากภูมิภาคเดียวกัน

นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ด้วยเส้นทางไหมไทย ที่ ก่อเกิดด้วยพระวิริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย หันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น

ในงานนี้ยังมีการจัดการประกวด The 1st International Thai Silk Design Contest เพื่อเปิดโอกาสให้ดีไซน์เนอร์ต่างชาติออกแบบชุด ผ้าไหมร่วมสมัย เพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าสู่เส้นทางการขยายความร่วมมือทางการทูตผ่านผ้าไหม ไทยที่สามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรมทั่วโลก

The 1st International Thai Silk Design Contest
The 1st International Thai Silk Design Contest

ผลการประกวดจะมีการประกาศใน วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ในงานพิธีปิด อีกทั้งภายในงานจะมีกิจกรรมสาธิตวิธีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงบูธจําหน่ายสินค้าคุณภาพ จากชาวเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 บูธ และกิจกรรมสัมมนาให้แก่ นิสิต นักศึกษา จํานวน 2 วัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับดีไซน์เนอร์ที่ประสบ ความสําเร็จ และอีก 2 วัน เป็นการจัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการแฟชั่นและสิ่งทอในประเทศ ใน เวลาเดียวกันจะมีการจัด Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางเชิงพาณิชย์ต่อไป