Connect with us

ข่าว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน

Published

on

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนริศรา วงค์เลย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2565 และให้ความรู้ในเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม และอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้กับ สมาชิกชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมเชียงใหม่ โดยมี นายปรเมศวร์ นาระทะ ประธาน ชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิภาตะวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่