Connect with us

ข่าว

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

Published

on

ผู้สื่อข่าว : เหม.กาญจนา ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค ๓
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

โดยพล.ต. บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยเป็นประธานขับเคลื่อนคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จว.ช.ม. ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2562 ร่วมกับ ดร.วีระเดช พัฒนาชีวานุวงศ์ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท นายอำเภออมก๋อย ผู้แทน พล.พัฒนา 3 และคณะทำงานระดับพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 หน่วยงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมจะมีการปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานระดับพื้นที่ โดยเพิ่มผู้แทน ทช., ผู้แทน พล.พัฒนา ๓ และ ผกก.สภ.อมก๋อย เป็นคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าพื้นที่ และการจัดตั้ง กองอำนวยการก่อสร้าง ณ อบต.บ้านนาเกียน ซึ่งเปิดทำการ ตั้งแต่ 25 ก.ค. 62 เป็นต้นมา โดยเฉพาะงานสำรวจพื้นที่, งานวางท่อระบายน้ำ และพื้นที่ทดสอบการทำถนนรูปแบบดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ตลอดจนการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างถนน

อย่างไรก็ตามรูปแบบการทำถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ถือว่าเป็นคอนกรีตชนิดหนึ่ง แต่ซีเมนต์และน้ำยาที่นำมาใช้จะต้องมีมาตรฐาน ถนนรูปแบบนี้จะมีความคงทน กันน้ำเซาะอยู่ได้ประมาณ 6 – 7 ปี หลังจากนั้น จะมีการปรับปรุงถนนเพิ่มเติม โดยเทคอนกรีตทับส่วนบน (Topping) ซึ่งในห้วงเวลานี้เป็นการทำฐานของถนนในรูปแบบดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ให้แน่นและมั่นคงซึ่งสามารถใช้สัญจรได้ในทุกฤดูกาล นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท จัดทีมงานมาให้คำปรึกษากับ บก.ควบคุมการก่อสร้าง ของ ช.3 พัน. 302 ตลอดห้วงเวลาการก่อสร้าง โดยเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณปี 63 จำนวน 80 ล้านบาท ไว้แล้ว โดยในแต่ละปีจะมีการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยและนายอำเภออมก๋อยขอให้นายก อบต. ทั้ง 4 ตำบล ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบถึง รูปแบบการทำถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาประสาน ให้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับ กอ.ก่อสร้างถนนรวมทั้งให้ระมัดระวังการสัญจรของราษฎรในห้วงการก่อสร้างครั้งนี้.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement