Connect with us

ข่าว

สหกรณ์จังหวัดชัยนาทลงนามบันทึกข้อตกลงกับธ.ก.ส.ชัยนาทและผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อจัดการตลาดข้าวของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาท

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วรชล ฟักขาว ผู้สื่อข่าวชัยนาท

วันนี้ 2 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับผู้ประกอบการค้าข้าว ในจังหวัดชัยนาท เพื่อการบริหารจัดการตลาดข้าวของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาท และยังเป็นการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าของผลผลิต โดยมีนายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นายจินตกร เรืองเสน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีในครั้งนี้

โดย นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมการดำเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรด้านการดำเนินธุรกิจข้าวจัดทำโครงการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบด้วยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาทเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปโดยแบ่งเป็นการรวบรวมเพื่อขายและรวบรวมเพื่อแปรรูปโดยได้รับความร่วมมือด้านเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและด้านการตลาดจากผู้ประกอบการค้าข้าว ในการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งผลการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละปีอยู่ในปริมาณ 150,000 ตันรวมถึงสหกรณ์ยังเป็นผู้ผลิตข้าวสารคุณภาพ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้บริโภคเป็นการสนับสนุนให้ชาวชัยนาท ได้บริโภคข้าวชัยนาทจะเห็นได้ว่าขบวนการสหกรณ์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการตลาดข้าวของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนในระดับอำเภอหรือพื้นที่ชุมชนตลอดจนเกิดเครือข่ายการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท

Advertisement
Continue Reading
Advertisement