Connect with us

ข่าว

ความปลอดภัยต้องมาก่อน! อำเภอเมืองแพร่ สั่งทุกหมู่บ้านตั้งจุดตรวจฯและรณรงค์ความปลอดภัยของประชาชน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 เวลา 07.00 – 09.00 น. นายประจักร์ จินดาจำรูญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองแพร่ อำนวยการสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/รณรงค์บริเวณทางเข้า–ออกหมู่บ้าน เพื่อดูแล แนะนำผู้ที่ขับขี่รถออกจากหมู่บ้าน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายประจักร์ จินดาจำรูญ กล่าวว่า ทั้งนี้เป็นข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/รณรงค์บริเวณทางเข้า–ออกหมู่บ้าน เพื่อดูแล แนะนำผู้ที่ขับขี่รถออกจากหมู่บ้าน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement