Connect with us

บทความ

ทำไมต้อง ยอมรับ ‘คุกกี้’ เวลาเข้าเว็บไซต์ ? Cookies คืออะไร ?

Published

on

ทำไมต้อง ยอมรับ คุกกี้ เวลาเข้าเว็บไซต์

“หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป ให้คุณตกลงให้ติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณจะสมบูรณ์แบบเท่าที่ควร”

ทุกครั้งที่เปิดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเข้าไป เราจะได้รับการต้อนรับจากหน้าต่างเล็กๆ ที่มีข้อความคล้ายๆ กับประโยคข้างต้น ก่อนขอให้กด “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การใช้ “คุกกี้” (Cookies) 

ฟังเผินๆ แล้วชวนหิวขนมหวาน แต่ความจริงคุกกี้ที่ไม่ใช่ขนมนี้คืออะไร แล้วทำไมเราต้องกดยอมรับเมื่อเข้าเว็บไซต์ด้วย?

คุกกี้ Cookies คืออะไร

ก่อนอื่นพาไปทำความรู้จักก่อนว่า เจ้า คุกกี้ (Cookies) ที่เราเจอบ่อยๆ คือระบบเก็บข้อมูลการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเนื้อหาที่ส่วนใหญ่จะบ่งบอกว่า Cookies มีไว้เพื่อช่วยบอกว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหน รวมไปถึงการเก็บความถี่ว่าใช้งานบ่อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ และใช้การทำการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์มากขึ้น 

Advertisement

แล้วทำไมต้องกด ยอมรับคุกกี้เมื่อเข้าเว็บไซต์

เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว นั่นคือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เป็นกฎหมายที่คุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

โดยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามที่ PDPA กำหนด คือ ชื่อ นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน

นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนบุคคลอื่นๆ ที่มีความละเอียดอ่อนต่อเจ้าของข้อมูล อาทิ ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ, ข้อมูลพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์, เชื้อชาติ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

เมื่อบังคับใช้กฎหมายนี้ แต่ละเว็บไซต์ที่ต้องการเก็บข้อมูลการใช้งานขอผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จึงต้อง “ขออนุญาต” ก่อน เนื่องจาก PDPA มีเงื่อนไขว่า หากต้องการรวบรวม ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ต่อเมื่อ

Advertisement
  1. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  2. จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ
  3. ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  4. จำเป็นเพื่อปฏิบัติกฎหมาย หรือสัญญา
  5. จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น
  6. จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

ดังนั้น ในกรณีที่เรากด “อนุญาต” ให้คุกกี้ทำงาน นั่นหมายความว่าเราอนุญาตให้ คุ้กกี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ ในทางตรงกันข้ามเราก็สามารถเลือก “ปฏิเสธ” ได้เช่นกัน

ถ้ากดยอมรับ “คุกกี้” แล้วเกิดอะไรขึ้น

ทันทีที่เรากดยอมรับ คุกกี้จะปฏิบัติการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเราบนเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป เช่น เราชอบเข้าเว็บไซต์ทำอาหารและมักจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอการทำอาหารสไตล์ญี่ปุ่นบ่อยๆ ชมคลิปคราวละนาน ๆ 

คุกกี้จะจับพฤติกรรมการเข้าชมเหล่านี้ เพื่อเสนอคอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับเราให้มากที่สุดเมื่อมีการเข้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เราใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ให้บริการมีโอกาสเสนอสินค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกับความต้องการของเรามากขึ้น นั่นหมายความว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจ และทำรายได้ของเว็บไซต์ได้มากขึ้นตามไปด้วยในอนาคตได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม คุกกี้จะสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานเหล่านี้ได้เฉพาะพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้งเท่านั้น เว้นแต่ว่าเว็บไซต์นั้นจะมีการกำหนดว่า ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูล ส่วนตัวเหล่าน้ีได้ก็ต่อเมื่อเราได้กด “ยอมรับให้ใช้คุกกี้” ไปแล้วเท่านั้น

Advertisement

เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ไม่เคยเข้าใช่งานมาก่อน แล้วมีข้อความให้ยืนยันใช้คุ้กกี้ อย่าลืมสละเวลาสั้นอ่านเงื่อนไขสักนิดก่อนกด “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่ในพื้นที่ที่ควรอยู่ ไม่ส่งผลกระทบกับตัวเอง และใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น

เรื่องโดย : ปณิดดา เกษมจันทโชติ
อ้างอิง [1] [2]