Connect with us

บทความ

4 สิ่งที่ควรรู้ก่อนดำเนินการติดตั้งระบบ VDI ภายในองค์กรมีอะไรบ้าง?

Published

on

ปัจจุบันหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานของทุกๆ องค์กรเลยนั่นก็คือการเลือกติดตั้งระบบ VDI หรือที่ย่อมาจาก Vitual Desktop Infrastructure เทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในแง่ของการบริหารจัดการต่างๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงการเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กร อย่างไรก็ตามการเลือกติดตั้งระบบ VDI ให้กับการทำงานภายในองค์กรนั้นจะมีข้อควรทราบเป็นอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝาก

เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ Virtual Desktop

สิ่งสำคัญอันดับแรกของการเลือกติดตั้งระบบ VDI ให้กับการทำงานภายในองค์กรเลยนั่นก็คือตัว VDI เองจะมีส่วนช่วยในการรักษาความปลอดภัยได้แบบเทียบเท่ากับการทำงานด้วยระบบ PC ทั้งในแง่ของการตรวจสอบเรื่องของ Virtual Network ตลอดไปจนถึงการตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การติดตั้งระบบ VDI นั้นสามารถเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์กลางเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัย

หนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการเลือกติดตั้งระบบ VDI ภายในองค์กรนั่นก็คือเปรียบเสมือนเป็นการทำให้ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อน การเลือกติดตั้งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวก็จะเป็นการบริหารจัดการระบบทั้งแบบ Physical กับ Virtual ไปพร้อมๆ ซึ่งก็เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างครอบคลุมผ่านศูนย์กลางนั่นเอง

การตรวจจับ Rogue ที่เป็นไปอย่างรัดกุมและแม่นยำ

ว่าด้วยเรื่องของการตัดสินใจติดตั้งระบบ VDI ให้กับระบบการทำงานภายในองค์กรของท่านเอง ด้วยความที่เป็นการนำเอาระบบ Virtual หรือระบบเสมือนจริงเข้ามาใช้งานร่วมด้วย ดังนั้นการจะตรวจจับ Device หรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็จะต้องเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบ VDI นั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบทั้งแบบ Physical และ Virtual ควบคู่กันไปจึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Advertisement

จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

การเลือกติดตั้งระบบ VDI เพื่อใช้งานภายในองค์กร หนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรทราบเลยนั่นก็คือจะมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายให้เป็นไปในเชิงลึก (Insights) มากยิ่งขึ้น เริ่มต้นที่การจำแนกการตรวจสอบแบบ Physical และ Virtual ออกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้หากเป็นไปได้ก็อาจจะมีเรื่องของการยืนยันตัวตน, การติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กรอย่างสูงสุด จากข้อมูลที่เกริ่นไปแล้วในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเลือกติดตั้งระบบ VDI ที่นำมาใช้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งแบบ Physical และ Virtual ทั้งนี้ก็เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ อีกทั้งยังเพื่อความมั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กรจะดำเนินการในเชิงลึกให้มากที่สุดนั่นเอง

Continue Reading
Advertisement