Connect with us

การศึกษา

เปิดมุมมองประสบการณ์ธุรกิจนวัตกรรมผ่านสุดยอดภาพยนตร์“The Current War”

Published

on

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเสวนา “The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก” โดยมุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงวิวัฒนาการ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนวัตกรรม พร้อมด้วยกิจกรรมการชมภาพยนตร์เรื่อง “The Current War สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ” เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกความรู้และความบันเทิง และแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจและบริการทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประเด็นการแข่งขันธุรกิจด้านเทคโลยีและนวัตกรรมกำลังถูกพูดถึงและทวีความสำคัญอย่างแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ ที่ต่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัย ความสามารถในการใช้งานที่ชาญฉลาด รวมถึงเรื่องความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขและมูลค่า การเติบโตทางเศรษศฐกิจที่ต่างขับเคลื่อนด้วยสินค้าและบริการทางนวัตกรรม นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของประเด็นดังกล่าว ยังสามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแต่ละประเทศได้อีกหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการลดปัญหา – อุปสรรคที่กำลังเผชิญหรือรอการ แก้ไขได้เป็นอย่างดี

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 10 ปีแห่งการเป็นองค์การมหาชน NIA ในฐานะผู้ประสานระบบ หรือ System Integrator ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม” โดยมุ่งเดินหน้าในการเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกลไกและการประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการได้รับการสนับสนุนให้กับเยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจการพัฒนานวัตกรรมทุกระดับ   สำหรับกิจกรรมการเสวนา “The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไป โดยภาพยนตร์นี้มีองค์ความรู้ทางด้าน Deep Tech Innovation ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น ตั้งแต่ขั้นการพัฒนาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนารูปแบบธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปทั่วโลก และหลังจากกิจกรรมเสวนาแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปร่วมชมภาพยนตร์ร่วมกัน โดยหวังให้เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกความรู้ ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดมุมมองในบริบทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ที่เด็กและเยาวชน นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้นควรที่จะศึกษา และหวังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ๆ หรือเกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้น

สำหรับ The Current War สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างบนพื้นฐานของเรื่องจริงโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และการพัฒนานวัตกรรมของโลก ในภาพยนตร์ได้เล่าถึงต้นกำเนิดของนวัตกรรม ที่เกิดจากนวัตกร ผู้ประกอบการเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับเป็นรายแรกของโลก นั่นคือ โทมัส อัลวา เอดิสัน ที่เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักวิจัย ที่ร่วมมือกับนายทุน (เจพี มอร์แกน) เพื่อผลักดันการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และต้องเผชิญกับการต่อต้านทฤษฎีจาก จอร์จ เวสติงเฮ้าส์ วิศวกร นักประดิษฐ์ และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้สนับสนุนทฤษฎีไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผู้ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจาก นิโคลา เทสลา เรื่องราวความขัดแย้งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามหักล้างทฤษฎีที่ก่อให้เกิดคุณูปการ และกลายมาเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิง ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

ด้านนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า การพัฒนาด้านดังกล่าวไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความชาญฉลาด หรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงอยางเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น นักลงทุน เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีพร้อมก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และถูกนำไปใช้มากขึ้น นอกจากนี้ The Current War ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการ และยังเป็นอาวุธที่ที่สำคัญที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆให้มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น

Advertisement

ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนา “The Current War : จุดประกายกำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก” จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ที่มาร่วมมอบประสบการณ์และความรู้ ได้แก่ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายทวีศักดิ์ ศิริสืบ หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th  , facebook.com/NIAThailand