Connect with us

ข่าว

ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา” ใน งานกาชาด จ.กาฬสินธุ์

Published

on

พระรามราชสุริยวงศ์

เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มีโอกาสชมการแสดงโขนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ชมการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดแสดง ๒ ครั้ง ครั้งแรกในงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 งานเทศกาลประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมรวบของดีเมืองกาฬสินธุ์มาไว้ในงานเดียว ในวันพุธที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และจัดแสดงอีกครั้งในงาน “พิธีเปิดสังคีตศาลาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์” ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 18.00 น.ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ มีความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ประกอบด้วยฉากสำคัญ 3 ฉากใหญ่ คือ ฉากเทว สภา ซึ่งแสดงการอวตารของพระนารายณ์ พระนางลักษณมี และเหล่าทหาร ฉากยกรบ ที่จะแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสองทัพ ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม นำเสนอกระบวนท่ารำอันสวยงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้และสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งกระบวนท่ารบ กระบวนท่ายกทัพ ท่าขึ้นลอย อันเป็นหัวใจของการแสดงโขน และฉากคืนนคร ซึ่งแสดงให้เห็นความสวยงามของกระบวนทัพ และบทประพันธ์ที่ไพเราะงดงาม จากครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช 2555

ทั้งนี้ในงานได้กำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจหาเชื้อผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดช่วยกันปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ สแกนคิวอาร์โค็ด แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”, วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากมีไข้สูงเกิน ๓๗.๕ เซลเซียล ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ, ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีไว้ให้บริการเสมอ รวมทั้งช่วยกันรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Advertisement